Disclaimer


Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Van Dorth Advocatuur. Op al onze werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Van deze voorwaarden maakt onderdeel uit de beperking van de aansprakelijkheid tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Van Dorth Advocatuur in het betreffende geval aanspraak geeft, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico. Klik hier voor de algemene voorwaarden.