Mr. J.P. van Rigteren cpl


Functie:  advocaat/partner

T:   010-2809097

F:   010-7505203

M:   06-51052259

E   rigteren@vd-a.nl

Praktijkgebieden:

Arbeidsrecht, pensioenrecht, mediation

.   opzegging en ontbinding arbeidsovereenkomst;

.   disfunctioneren en ontslag op staande voet;

.   ontslag statutair directeur;

.   advisering inzake zieke werknemers;

.   cao-kwesties;

.   regres loonschade;

.   arbeidsongevallen: boeteprocedures tegen Inspectie Sociale Zaken;

.   medezeggenschapskwesties;

.   pensioen;

.   bemiddeling/mediation met name zakelijk.

Toelichting:

Mr. J.P. van Rigteren cpl (Hans)  voert een gespecialiseerde praktijk gericht op arbeidsrecht, pensioenrecht en mediation. Hij adviseert met name werkgevers op het brede terrein van het arbeidsrecht en pensioenrecht. Kenmerk is een praktische oplossingsgerichte aanpak. Deze oplossing kan ook gelegen zijn in bemiddeling.

Hans van Rigteren begon als advocaat in Delft, waar hij optrad voor bedrijven, ziekenhuizen, de gemeente en particulieren. Hans adviseert – en zo nodig procedeert –   (voor) met name bedrijven op breed arbeidsrechtelijk terrein. Tevens geeft hij cursussen op deze terreinen. Volgde de PALA-opleiding aan de Universiteit Amsterdam. Pensioenspecialist (Certified Pension Lawyer) na de postacademische leergang Pensioenrecht aan de VU. Van 2000 tot 2004 bestuurslid ondernemingspensioenfonds. Kantonrechter-plaatsvervanger van 1990 tot 2000. Externe vertrouwenspersoon internationale onderneming. Als mediator en voorzitter NVKL-bemiddelingscommisie ervaring in de bemiddeling van geschillen van velerlei aard, zowel op het gebied van arbeidsrecht als ondernemingsrecht. Hans heeft diverse publicaties op zijn naam staan. 

Hans is lid van de specialisatieverenigingen Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN), de Vereniging voor Arbeidsrecht (VVA), de Vereniging van Rotterdamse Arbeidsrecht Advocaten (VRAA), en de Vereniging van Pensioenjuristen, waarvan hij vijf jaar bestuurslid was.

Talen:

.   Engels

.   Frans

.   Duits