Papis (7a)

mr. dr. P.A.M. Seck

advocaat / partner

T: +3110280 90 97
F: +3110750 52 03
M: +31628 48 65 56
E: seck@vd-a.nl

Praktijkgebieden:

haven, logistiek, import/export, verzekeringsrecht

 • zeerecht & binnenvaart
 • (handels)koop, import-/export
 • wegtransport (CMR) & logistieke dienstverlening
 • verzekering (schade- &, transportverzekering)
 • beslag & executie, procesrecht & arbitrage
 • incasseren vorderingen (nationaal & internationaal)

Toelichting

 1. dr. P.A.M. Seck (Papis) voert een gespecialiseerde praktijk gericht op haven, logistiek en (internationale) handel. Hij adviseert en – voor zover nodig – procedeert in civiele procedures en (internationale) arbitrage op het gebied van koop-, vervoer-, verzekeringsrecht en scheepsbouw. Hij heeft brede juridische kennis in het (internationaal) handelsrecht, een sterk analytisch vermogen en diepgaande kennis van en ruime ervaring in scheepsbeslag en internationaal privaatrecht.

Papis treedt voornamelijk op voor vervrachters, bevrachters, zee- en CMR vervoerders, alsook voor hun verzekeraars en voor diverse Nederlandse en buitenlandse ondernemers.

Zijn werkwijze kenmerkt zich door een praktische – Rotterdamse – aanpak. Hij is prettig en vriendelijk in de omgang, maar de belangen van zijn cliënten staan altijd voorop. Hij beschikt over een uitgebreide taal- en cultuurkennis waardoor hij vrij gemakkelijk met partijen uit verschillende culturen kan omgaan.

Sinds 1 januari 2019 is Papis partner bij Van Dorth Advocaten te Rotterdam, waar hij zijn huidige praktijk voortzet.

Opleiding en specialisaties

Papis is van oorsprong Franstalig en hij heeft verschillende studies afgerond: Maîtrise en Sciences Juridiques (UCAD – Sénégal), Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées in zee-/ en vervoerrecht (Université Aix-Marseille III – Frankrijk), Doctoraal Nederlands recht (Universiteit van Amsterdam) en Doctoraat (Erasmus Universiteit Rotterdam). In 2011 is hij gepromoveerd in het zee-/ en vervoerrecht, op het gebied van bevrachtingen en cognossementen. Kort daarna is hij advocaat geworden in Rotterdam. Daarvoor was hij bijna 10 jaar werkzaam als transportjurist bij een groot verzekeringsbedrijf.

Papis heeft ook jarenlange ervaring met het behandelen van geschillen op het gebied van schadeverzekeringen met name dekkingsgeschillen en onderwerpen die daarmee samenhangen. In 2019-2020 heeft Papis de specialisatieopleiding ‘Leergang Verzekeringsrecht’ van de Universiteit van Amsterdam (Amsterdam Centre for Insurance Studies) met succes afgerond waardoor hij de beschermde titel “Certified Insurance Lawyer” (CIL) mag voeren.

Vakverenigingen

Papis is lid van de Nederlandse Vereniging voor Vervoerrecht, van de Vereniging voor Verzekeringswetenschap en de Franse vereniging Association Française du Droit Maritime. Sinds 2012 publiceert hij jaarlijks de Revue de jurisprudence maritime néerlandaise in het toonaangevende Franse vakblad Le Droit Maritime Français. Daarnaast publiceert hij ook regelmatig in andere Nederlandse boeken en vakbladen op het gebied van (internationaal) handelsrecht, zee- en transportrecht.

Rechtsgebiedenregister NOvA

Papis heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 • Transport- en handelsrecht (proefschrift – EUR, Rotterdam 2011).
 • Verzekeringsrecht (“Certified Insurance Lawyer” – UvA, Amsterdam 2019-2020).
 • Burgerlijk procesrecht (en arbitrage).

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Talen:

 • Engels
 • Frans
DutchEnglishFrench